MCS-logo

P  R  E  S  S  E  M  E  D  D  E  L  E  L  S  E

De (u)hyggelige brændeovne

MCS Foreningen vil have et forbud mod pejse og brændeovne med skorsten, fordi de gør danskerne syge. Et alternativ til brændeovnselskere kunne være de skorstensfrie modeller, mener foreningen

Efteråret er over os, og inden længe begynder mange danskere at fyre op i brændeovne og pejse – til stor gene for alle med duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS), der bliver syge, hvis de bor i nærheden af en af de ca. 600.000 danske brændeovne, der sender partikler ud i udeluften, når de er i brug.

– Undersøgelser fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) viser, at hver 3. nabo føler sig generet af brændeovnsrøg, og alle vores medlemmer får markant flere symptomer i fyringssæsonen, siger Anker L. Warncke, der er formand for landets største patientforening for duft- og kemikalieoverfølsomme – MCS Foreningen.

En anden undersøgelse fra Aalborg Universitet viser, at brændeovne heller ikke er klimavenlige, og brænde ikke CO2-neutralt, hvilket mange brændeovnsejere ellers bruger som argument for at fyre selv.

– Det er på tide, at både miljø- og sundhedsansvarlige politikere sætter luppen på de sundhedsmæssige konsekvenser efter de mange gode miljømæssige tiltag, der har været de seneste år, siger Anker L. Warncke og henviser til nye miljøkrav til brændeovne, skrotpræmier, information om korrekt fyring samt forskellige tilskudsordninger for nye brændeovnsteknologier.

Dødsdom over brændeovne

Miljøtiltagene er gode nok, mener foreningen, men de tager primært hensyn til miljøet og stort set ikke til mennesker med MCS eller dem med astma og følsomme luftveje. Siden 2000 er partikelforureningen ifølge DMU steget med 8%, og den primære årsag er brændefyring.

– De forskellige miljøtiltag er selvfølgelig et skridt i den rigtige retning, men det er en lappeløsning. Det eneste rigtige er et forbud mod pejse og brændeovne, mener MCS Foreningens formand.

– Indtil det sker, opfordrer vi politikerne til at fyre op under forskningen i partikelfiltre til skorstene, og brændeovns- og pejseejere til at overveje skorstensløse modeller, der hverken generer miljøet eller os mennesker. Begge dele kan måske endda være med til at undgå diverse nabostridigheder rundt omkring i parcelhuskvartererne.

Hvordan fungerer det uden skorsten?

I skorstensløse pejse og brændeovne fyrer man ikke med brænde eller briketter, og der er derfor ikke behov for en aftrækskanal.

I den elektriske pejs er der ingen forbrænding, og flammeeffekten kommer fra en eller to elektriske pærer. En elektrisk pejs kan med varmeelementer afgive varme.

En bioethanol-pejs fungerer i princippet som et gammeldags stormkøkken til campingbrug. Bioethanol-pejsen afgiver en vis mængde varme.          

 

Fakta – om MCS:

MCS står for Multiple Chemical Sensitivity (MCS) – direkte oversat ’mangeartet kemisk overfølsomhed’ – i daglig tale ”duft- og kemikalieoverfølsomhed” eller MCS. MCS-symptomer er irritation i øjne, næse og luftveje, svimmelhed, hovedpine, vejtrækningsbesvær, hukommelses- og koncentrationsbesvær, kløe og udslæt, ledsmerter og hjertebanken. Mange beskriver deres MCS -symptomer som ”en cocktail af migræne og influenza”.

MCS’ere bliver syge af kemiske stoffer i mængder, der ligger langt under de fastsatte grænseværdier. MCS’ere reagerer altså kraftigt på dufte og kemiske stoffer, som andre knap mærker. Forskerne ved endnu ikke præcist, hvor mange der har MCS – Miljøstyrelsen har nævnt 50.000 danskere. Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed forsker i MCS under ledelse af læge Jesper Elberling, 39 77 73 04, www.mcsvidencenter.dk

 


Yderligere oplysninger kan fås hos

MCS Foreningens formand Anker Warncke, 70 20 10 37

www.mcsforeningen.dk

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

MCS Foreningen – Tlf : 70 20 10 37 – CVR : 30255739 – info@mcsforeningen.dk