Medlemsbladet MCS Info

Om MCS Info

Historik helt kort

MCSinfo har været navnet på MCS Foreningens blad siden nr. 48, marts 2006. Inden da, fra nr. 1 i 1994 til og med nr. 47 i 2005, var det blot foreningens navn, som stod på forsiden. I foreningens første få år hed foreningen “Foreningen for Duftoverfølsomme”, sidenhen blev det til “Foreningen for Duft- og Kemikalieoverfølsomme”, som i dag er foreningens sekundære navn, mens det primære navn nu er “MCS Foreningen”.

Bladets indhold

I bladet tilstræber redaktionen at bringe nyheder fra ind- og udland om emner, der har mere eller mindre direkte relation til MCS, bl.a. inden for politik, forskning, miljø/kemi og sundhed. Bestyrelsen skriver om sine tiltag, ønsker, tanker og idéer, og medlemmerne skriver indimellem om deres oplevelser og erfaringer.

I bladet er der også en oversigt over foreningens informationsmaterialer mv. Den tidligere fortegnelse over “Steder for duftoverfølsomme” (frisører, spisesteder og hoteller osv.) vil fremover kunne ses på hjemmesiden, men nye, spændende steder vil blive nævnt løbende i bladet. Info om gode steder for duftoverfølsomme modtages meget gerne (se nedenfor). Desuden indeholder bladet faste sider med info om foreningens lokalgrupper og bestyrelse samt forskellige muligheder for rådgivning.

Bladet “i praksis”

Fra og med 2018 udkommer MCSinfo i månederne marts og oktober, uden fast sideantal, i A4-format, sort-hvid print på 90 gram Color Copy og 160 gram Color Copy til omslaget. Der anvendes nyt papir, ikke genbrugspapir, til produktionen af bladet, som udsendes i kuvert.

Bladoplaget er i dag (2018) 350 stk., hvilket er mindre end tidligere. Det skyldes, at flere medlemmer efterhånden foretrækker at modtage bladet som pdf, hvilket bl.a. sparer foreningen for udgifter og arbejde.

Redaktøren opfordrer

medlemmerne til at komme med bidrag, store som små, og idéer til indhold. Læserne vil gerne læse om andre MCS’eres erfaringer og baggrunde, både positive og mindre positive. Samtidig EFTERLYSER redaktøren medhjælpere, som har lyst til at være med til at opstøve og læse relevant stof på især engelsk.

Kontakt:

Redaktør Lea Friedstrup Lind
Birkemosevej 4
4874 Gedser
tlf. 70 20 10 37
redaktion@mcsforeningen.dk

MCS Foreningen – Tlf : 70 20 10 37 – CVR : 30255739 – info@mcsforeningen.dk