Betingelser & Vilkår

Betingelser og vilkår for brugen af MCSforeningen.dk

Introduktion

Disse standardvilkår og betingelser for dette websted, der er skrevet på denne webside, skal administrere din brug af vores websted, Mcs Foreningen tilgængeligt på mcsforeningen.dk.

Disse betingelser anvendes fuldt ud og påvirker dit brug af dette websted. Ved at bruge dette websted accepterede du at acceptere alle vilkår og betingelser, der er skrevet her.
Du må ikke bruge dette websted, hvis du er uenig i nogle af ​​disse standard standard betingelser og vilkår.

Intellektuelle ejendomsrettigheder.

Bortset fra det indhold, du ejer, i henhold til disse betingelser, ejer MCS Foreningen og / eller dets licensgivere alle de intellektuelle ejendomsrettigheder og materialer, der findes på dette websted. ( Skulle der optræde materiale – tekst eller grafik, som er omfattet af ophavsret er det placeret ved en fejl og fjernes omgående ved henvendelse. )

Du tildeles kun en begrænset licens med det formål at se det materiale, der findes på dette websted.

Begrænsninger

Du er specifikt begrænset til alt fra følgende:

  • Publicering af ethvert websted materiale i andre medier, salg, under licensering og / eller på anden måde kommercialisering af ethvert websted materiale. Offentlig udførelse og / eller visning af ethvert websted materiale.
  • At bruge dette websted på nogen måde, der er eller kan skade dette websted.
  • At bruge dette websted på enhver måde, der påvirker brugerens adgang til dette websted.
  • Brug af dette websted i strid med gældende love og forskrifter eller på nogen måde kan skade webstedet eller enhver person eller forretningsenhed
  • Deltager i data indvinding, datahøsting, dataudtrækning eller anden lignende aktivitet i relation til dette websted.
  • Bruge dette websted til at deltage i reklame eller markedsføring.
  • Visse områder på dette websted er begrænset til at kun at have adgang for dig, og MCS Foreningen kan yderligere begrænse adgangen til dig til ethvert område på dette websted til enhver tid efter absolut skøn.
  • Ethvert bruger-id og adgangskode, du måtte have til dette websted, er fortroligt, og skal opbevares forsvarligt.

Dit indhold

I dette websteds standardbetingelser betyder “Dit indhold” al lyd, videotekst, billeder eller andet materiale, du vælger at vise på dette websted. Ved at vise dit indhold giver du MCS Foreningen en ikke-eksklusiv, verdensomspændende uigenkaldelig, underlicens bar licens til at bruge, gengive, tilpasse, offentliggøre, oversætte og distribuere det i ethvert medie.

Dit indhold skal være dit eget og må ikke angribe nogen tredjeparts rettigheder. MCS Foreningen forbeholder sig retten til at fjerne noget af dit indhold fra dette websted til enhver tid uden varsel.

Ingen garantier

Dette websted leveres “som det er” med alle fejl, og MCS Foreningen udtrykker ingen repræsentationer eller garantier, af nogen art relateret til dette websted eller materialerne på dette websted. Intet, der findes på dette websted, skal fortolkes som rådgivende.

Ansvarsbegrænsning

MCS Foreningen eller nogen af ​​dens ledere, direktører, bestyrelsesmedlemmer og ansatte må under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for noget, der opstår som følge af eller på nogen måde forbundet med din brug af dette websted, uanset om et sådant ansvar er under kontrakt. MCS Foreningen, inklusive dets ledere, direktører, bestyrelsesmedlemmer og ansatte, holdes ikke ansvarligt for indirekte, følgeskader eller særligt ansvar, der opstår på eller på nogen måde relateret til din brug af dette websted.

Erstatning

Du skadesholder hermed i videst muligt omfang MCS Foreningen for og imod enhver og / eller alle forpligtelser, omkostninger, krav, årsager til handling, skader og udgifter, der opstår på nogen måde relateret til din overtrædelse af nogen af ​​bestemmelserne i disse Vilkår.

Adskillelighed
Hvis en bestemmelse i disse betingelser viser sig at være ugyldig i henhold til gældende lov, slettes sådanne bestemmelser uden at påvirke de resterende bestemmelser heri.

Variation af vilkår
MCS Foreningen har tilladelse til at revidere disse vilkår til enhver tid, som det finder passende, og ved at bruge dette websted forventes det, at du regelmæssigt gennemgår disse betingelser.

Opgave
MCS Foreningen har tilladelse til at tildele, overføre og underentreprise sine rettigheder og / eller forpligtelser i henhold til disse betingelser uden nogen meddelelse. Du har dog ikke tilladelse til at tildele, overføre eller underentrepriser nogen af ​​dine rettigheder og / eller forpligtelser i henhold til disse betingelser.

Hele aftalen
Disse betingelser udgør hele aftalen mellem MCS Foreningen og dig i relation til din brug af dette websted og erstatter alle forudgående aftaler og forståelser.

Regulerende lovgivning og jurisdiktion
Disse vilkår styres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i landet, og du underkaster dig den ikke-eksklusive jurisdiktion for de domstole som er i landet til løsning af eventuelle tvister.

MCS Foreningen – Tlf : 70 20 10 37 – CVR : 30255739 – info@mcsforeningen.dk