Leksikon

Hurtig viden for enden af dine fingerspidser

A

Anamnese
Den del af en sygehistorie, som skyldes oplysninger fra patienten selv.

B

Betinget refleks
En reaktion, som fremkommer ved indøvning.

C

C-fibre neuroner
Specielle nervefibre, som findes i næsens lugtnerve.

CNS – Centralnervesystemet.
De fleste MCS-ramte har symptomer fra centralnervesystemet – fx hovedpine, svimmelhed, koncentrations besvær, depression, ildebefindende eller dårlig hukommelse.

Coping
At “mestre” en nyopstået situation.

D

Diagnose MCS
Miljøstyrelsens rapport anvender følgende kriterier for MCS, som er accepteret af de fleste internationale forskere:

MCS starter hos personer, som tidligere har følt sig raske.
Symptomerne opstår som respons på et bestemt kemisk stof og forsvinder når samme kemiske stof forsvinder.
En MCS’er klager over symptomer fra mere end et organ.
Symptomer kan opstå ved eksponering for forskellige, ikke-beslægtede kemiske forbindelser, som kan have forskellige toksiske virkemekanismer.
Symptomerne opstår under eksponeringsforhold, som kan beskrives.
Symptomer opstår efter selv ekstremt lave koncentrationer; betydeligt under de gennemsnitskoncentrationer, der normalt udløser gener hos mennesker.
Andre sygdomsårsager er udelukkede.

Duft
Både dufte og lugte stammer fra uorganiske og organiske kemiske stoffer. Forskellen mellem duft og lugt ligger kun i den personlige vurdering. Dufte opleves som behagelige – lugte kan opleves som ubehagelige.

Dysfunktion
Ikke normal funktion.

E

Epidemiologisk undersøgelse
Undersøgelse, som viser en sygdoms fordeling og udbredelse i en befolkning.

Ethanol
Ren alkohol.

F

Fødemiddelintolerans
Overfølsomhed over for bestemte fødevarer. Mange forskere betragter fødemiddelintolerans som en del af MCS. Fødemiddelintolerans kan endnu ikke påvises ved objektive, anerkendte test.

H

Hepa-filter
Disse filtre bruges i mange sammenhænge, bl.a. i støvsugere, og består grundlæggende af et engangs-tørfilter, der er lavet af plisseret papir, hvis effektivitet er på 99,97 % for gennemtrængelighed for partikler, der er ned til 0,3 mikrometer (1/1.000.000 m).

Hyperreaktive bronkier
Sammensnøring af luftvejene ved indånding af kold luft.

I

Idiopatisk sygdom
En sygdom med ukendt årsag.

IEI
Idiopatic Environmental Illness = ukendt miljøsygdom. En anden betegnelse for MCS. Nogle forskere foretrækker IEI, fordi den er mere neutral.

Immunsystemet
Kroppens forsvarssystem mod udefrakommende organismer og materialer.

Indeklimasyge
Betegnes også Syge-Bygningers-Syndrom (SBS). Hovedsymptomerne er gener fra slimhinder og centralnervesystemet.
Ifølge Miljøstyrelsens rapport føler mennesker med SBS ingen gener, efter de har forladt den bygning, der gør dem syge.
Ifølge den svenske læge Stig Rudblads doktorafhandling fra 2004 – “Nasal mucosal reactivity after long-time exposure to building dampness” (LINK til http://diss.kib.ki.se/2004/91-974455-5-x/thesis.pdf) – passer det ikke.

Initial eksponering
Mange forskere mener, at MCS starter med massiv udsættelse for et kemisk stof – en initial eksponering (“første udsættelse”). Det kan fx være alle typer organiske opløsningsmidler, pesticider, hårplejemidler, klorholdige forbindelser eller formaldehyd.

Initialfase (“Første” fase)
Den periode, hvor en person er udsat for en massiv påvirkning af et kemisk stof.

K

Kakosmi
Stærkt øget lugtesans.

L

Limbisk system
Hjernens center for kontrol af følelser og adfærd.

M

MCS
Multiple Chemical Sensitivity (mangeartet kemisk overfølsomhed). Den danske betegnelse er duft- og kemikalieoverfølsomhed. I arbejdsmedicinske kredse bruges ofte duftoverfølsomhed.

Miljøsygdomme
Dækker over flere lidelser, som man mener skyldes belastningsfaktorer fra miljøet. Fx MCS, fibromyalgi, kronisk træthedssyndrom, el-allergi, amalgamsyge, indeklimasyge, fødemiddelintolerans, Golfkrigssyndrom.

N

Neural sensibilisering
Når gentagne påvirkninger med samme stof kan udløse en øget reaktion fra nervevæv. Reaktionen opstår ved koncentrationer, som ellers ikke udløser nogen reaktion overhovedet. Betragtes af nogle forskere som en del af mekanismen bag MCS.

Neural switching
Et skift mellem nervebaner, hvorefter en kemisk påvirkning i næseslimhinden resulterer i respons fra et andet organ. Betragtes af nogle forskere som en del af mekanismen bag MCS.

O

Olfaktorisk
Med relation til lugtesansen.

P

Patogenese
Sygdoms opståen og udvikling.

Pavlovs refleks
Se betinget refleks.

S

Somatisk
Kropslig, fysisk.

Somatisering
Tilbøjelighed til at forvandle psykologiske konflikter og følelsesmæssige forstyrrelser til fysiske symptomer.

T

TILT

Toxic Induced Loss of Tolerance, dvs. nedsættelse af tolerancetærskel efter en toksisk påvirkning.

Toksisk
Giftig

Toksisk encefalopati
Kronisk opløsningsmiddelforgiftning.

Triggerfase
Den tilstand, hvor nogle mennesker får gener af kemiske stoffer i lav koncentration. I praksis dækker ordet over det at lide af MCS.

Triggerstof
Kemisk stof i lav koncentration, som fremkalder gener. Triggerstoffer er altså de ting, der udløser MCS-symptomer. Som eksempler kan nævnes parfume, tobaksrøg, stegeos, tryksværte og maling.

U

Uspecifikke symptomer
Symptomerne ved MCS er uspecifikke.

V

VOC
Volatile organic compound, dvs. flygtige organiske forbindelser.

W

WHO
World Health Organization, Verdenssundhedsorganisationen under FN.

Kilder:
Martin Silberschmidt: Duft- og kemikalieoverfølsomhed, Miljøprojekt nr. 741, 2002, MiljøstyrelsenNiels Holm-Nielsen (red.): Klinisk Ordbog, Munksgaard 1996

MCS Foreningen – Tlf : 70 20 10 37 – CVR : 30255739 – info@mcsforeningen.dk