Annoncering

Vil du annoncere i MCSinfo?

Firma:
Annoncepriser, specifikationer og deadlines – se nedenfor.

Medlemmer:
Er du medlem af MCS Foreningen, kan du gratis indrykke en privat annonce i MCSinfo – fx hvis du vil købe eller sælge MCS-relevante ting.

Din annonce bliver gratis, hvis du opfylder disse betingelser.

Du skal selv…
• formulere en kort annoncetekst
• evt. vedhæfte et egnet foto/illustration i høj opløsning (min. 1 MB)
• sende tekst og foto til redaktionen inden deadline
• være indstillet på, at annoncestørrelsen afhænger af pladsen i bladet.

Redaktionen har ret til at afvise din annonce, hvis den ikke opfylder ovenstående,
eller hvis den strider mod gældende lovgivning eller MCS Foreningens interesser.

MCSinfo’s annoncepolitik

Der kan kun optages annoncer, der henvender sig direkte til personer med MCS, og hvis indhold medvirker til at opfylde foreningens formål.
For alle annoncer gælder det, at annoncøren henstilles til at informere og deklarere, så den enkelte har mulighed for at bedømme, hvorvidt produktet er godt for hende eller ham.

For fødevarerannoncer gælder det, at disse kun optages, hvis varerne er dokumenteret økologiske.
Alle annoncer skal være lødige og overholde gældende lovgivning.
Annoncer skal være gennemskuelige, hvilket også gælder for henvisninger til hjemmesider m.m.

Annoncer, som kan forveksles med redaktionelt stof, skal tydeligt markeres med ordet ANNONCE øverst i annoncens venstre hjørne.

MCS Foreningen forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider mod gældende lovgivning, eller som direkte eller indirekte strider mod bladets eller MCS Foreningens interesser og formål.

Annoncepriser for MCSinfo:

Type/placering Pris pr. annonce
Fast aftale  
1 indrykning 3 ens indrykninger i
3 fortløbende numre
1/1 side 1.500 kr. 3.500 kr.
1/2 side    900 kr. 2.300 kr.
1/3 side    650 kr.  1.500 kr.

Medlemmer får 50% rabat på ovenstående priser ved kommercielle annoncer.

MCS Foreningen er ikke momsregistreret og beregner derfor ikke moms på priserne.

Deadlines  Udgivelse
15. januar marts
15. august oktober

MCS Foreningen – Tlf : 70 20 10 37 – CVR : 30255739 – info@mcsforeningen.dk