Revisorer

Revisorer:

Lisa Hansen
Villy Sørensen

Revisorsuppleant:

P.t. ingen

MCS Foreningen – 70 20 10 37 – info@mcsforeningen.dk