MCS-logo

P  R  E  S  S  E  M  E  D  D  E  L  E  L  S  E

Absurd fyrværkerilov

Begræns perioden for salg og affyring af fyrværkeri, ligesom flere andre lande allerede gør

– Lovgivningen tager mere hensyn til miljøet end til os mennesker. Der er fx skrappe regler for brug af haglpatroner med bly, mens alle kan afbrænde masser af kemikalier via raketter, sole, kanonslag, batterier m.m., med det resultat at tonsvis af farlige stoffer og mikroskopiske partikler daler ned til jorden igen og gør især mennesker med kemikalieoverfølsomhed endnu mere syge, siger Anker L. Warncke, formand for MCS Foreningen, Danmarks største forening for duft- og kemikalieoverfølsomme.

Sundhedsskadelige stoffer i fyrværkeri – ingen kontrol
– Fyrværkeri er ikke omfattet af deklara­tionspligten, og derfor har vi forbrugere ikke en kinamands chance for at kende indholdet af de kemikalier, der er i fyrværkeriet. Alt fyrværkeri er skadeligt for miljøet, men pga. den manglende deklarationspligt kan man altså ikke se, hvilket produkt der er mindst skadeligt.

Bariumnitrat, kobberdioxid, strontium, hexachlorbenzen (HCB), natrium, aluminium, titan samt tungmetallerne bly, kviksølv og cadmium er nogle af de stoffer, der bliver anvendt i fyrværkeri. Mange af stofferne er mistænkt for at være kræftfremkaldende eller sundhedsskadelige på anden vis, og de er da også forbudt at anvende, men alligevel optræder de ofte i fyrværkeri.

Ifølge MCS Foreningens formand beskæftiger fx Beredskabsstyrelsens kemiske laboratorium sig med, om kemikalierne sendes med raketter højt op i luften – men de miljømæssige konsekvenser tager de sig ikke af. Når raketterne stiger højt til vejrs, falder de mikroskopiske partikler ikke ned på affyringsstedet – til gengæld kan naboen få fornøjelsen.

MCS Foreningen ved godt, at et fyrværkeri-forbud ikke er realistisk, og derfor opfordrer foreningen de danske politikere til at rette blikket sydpå mod vores tyske naboer, hvor det kun er tilladt at sælge og affyre fyrværkeri en uge om året – nemlig mellem jul og nytår.

En lovændring med tysk forbillede vil ifølge MCS Foreningen være næstbedste løsning          

 

Fakta – om MCS:

MCS står for Multiple Chemical Sensitivity (MCS) – direkte oversat ’mangeartet kemisk overfølsomhed’ – i daglig tale ”duft- og kemikalieoverfølsomhed” eller MCS. MCS-symptomer er irritation i øjne, næse og luftveje, svimmelhed, hovedpine, vejtrækningsbesvær, hukommelses- og koncentrationsbesvær, kløe og udslæt, ledsmerter og hjertebanken. Mange beskriver deres MCS -symptomer som ”en cocktail af migræne og influenza”.

MCS’ere bliver syge af kemiske stoffer i mængder, der ligger langt under de fastsatte grænseværdier. MCS’ere reagerer altså kraftigt på dufte og kemiske stoffer, som andre knap mærker. Forskerne ved endnu ikke præcist, hvor mange der har MCS – Miljøstyrelsen har nævnt 50.000 danskere. Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed forsker i MCS under ledelse af læge Jesper Elberling, 39 77 73 04, www.mcsvidencenter.dk

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

MCS Foreningens formand Anker Warncke, 70 20 10 37

www.mcsforeningen.dk

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

MCS Foreningen – Tlf : 70 20 10 37 – CVR : 30255739 – info@mcsforeningen.dk