Det ambitiøse byggeri: Sunde og allergivenlige boliger, bygget af den almene boligforening Ringgaarden i Aarhus i samarbejde med Ålborg universitet, Foreningen Sunde Boliger, ingeniørfirmaet MOE og et endnu ukendt arkitektfirma, starter projektfasen i januar 2023. Det vil tage ca. et år at få bygget boligerne, der både tilbyder 1-, 2- og 3-værelses lejligheder.

Projektet er usædvanligt, da det kun er anden gang på europæisk jord og første gang i Danmark, at der opføres boliger særligt tiltænkt en gruppe af mennesker med mangeartet kemikalieoverfølsomhed, som i dag har store vanskeligheder med at finde en bolig, de kan tåle at opholde sig i. Det konventionelle byggeri anvender mange stoffer og materialer, der i deres indhold, produktion eller kombination udvikler små mængder kemiske gasser, som mennesker med mangeartet kemikalieoverfølsomhed påvirkes af i endog meget små doser.

Ålborg Universitet vil lave et følgeforskningsprojekt for at indsamle viden om, hvordan mennesker med MSC oplever de nye boliger, og projektet vil blandt andet anvende spørgeskemaer og dagbogsnotater gennem en 2-3-årig periode. Derfor vil et antal af de kommende beboere blive spurgt, om de vil deltage i det vigtige følgeforskningsprojekt, der skal dokumentere, hvorvidt der er en effekt af byggeriet for mennesker med mangeartet kemikaliefølsomhed.

Alle, der flytter ind i byggeriet, bliver vurderet af en tilknyttet læge gennem samtale og spørgeskema, hvorvidt de har MCS. Der vil gennem projektet blive taget hensyn til den særlige gruppe gennem involvering og tæt samarbejde gennem Foreningen Sunde Boligers konsulent Mette Schroll Feldmeier.

Projektet støttes af den filantropiske forening Realdania.Hvis dette har vakt din interesse, så du gerne vil skrives op på en interesseliste til en bolig i det nye byggeri, så henvend dig venligst. Gå evt ind på hjemmesiden: http://Sundeboliger.dk for at læse mere om tankerne bag støtten til projektet og for at finde kontaktinfo.

MCS Foreningen – Tlf : 70 20 10 37 – CVR : 30255739 – info@mcsforeningen.dk