Forårets MCSinfo er sendt til tryk, og hvis du er medlem af MCS Foreningen, kan du glæde dig til at få bladet enten med posten eller på din e-mail medio marts. Temaet denne gang er flygtige organiske forbindelser (VOC’er), og de findes overalt: i luften, dit sengetøj, personlige plejeprodukter og måske også i din medicin. Bladet indeholder også mange andre spændende artikler og interviews, bl.a. om mastceller, brænderøg, skimmelafgiftning og grounding.  Hvis du ikke er medlem, kan du melde dig ind her: mcsforeningen.dk/indmeldelse/, og hvis du gør det nu, får du både det forrige blad og det nye marts-blad. Det koster kun 100 kr. om året.

MCS Foreningen – Tlf : 70 20 10 37 – CVR : 30255739 – info@mcsforeningen.dk