22. september 2011: Den kendte og anerkendte norske allergolog m.m., dr.med. professor emeritus Kjell Aas, har nu udsendt den med spænding ventede bog med titlen “Miljøhemming – en skjult funksjonshemming”. Den trykte version udkommer om ganske kort tid. Kjell Aas’ CV kan læses her: http://www.inneklima.com/index.asp?context=&document=528.

Bogen handler om “miljøhæmning”, som kan skyldes nogle typer og grader af allergi, hyperreaktivitet bl.a. med astma eller særlig irritable øjenslimhinder, sensorisk hypersensitivitet samt afgrænset eller bredspektret (multipel) kemisk miljøintolerans/MCS. El-intolerans omtales kort. Det er, så vidt vides, den første bog i Skandinavien, der sammenfatter disse problematikker.

Bogen findes allerede nu i en netversion (pdf), som frit kan ses og downloades her http://www.inneklima.com/pdf/miljohemming_2011.pdf.

Vi har endnu ikke nærlæst alle bogens 197 sider, men efter det, vi har skimmet, indeholder den mange både interessante og relevante informationer. Efter offentliggørelsen af netversionen har vi haft en god dialog med Kjell Aas i anledning af forskellige mangler, vi har påpeget (f.eks. er MCS Foreningen ikke nævnt). Hertil bemærker Kjell Aas, at bogen ikke kan fungere som et katalog over alle relevante netsider, ligesom den selvfølgelig – som alle andre publikationer – skal læses med et kritisk blik. – Vi vil forsøge at bringe en egentlig anmeldelse af bogen i næste nummer af MCSinfo.

MCS Foreningen – Tlf : 70 20 10 37 – CVR : 30255739 – info@mcsforeningen.dk