Nyt fra bestyrelsen

MCS foreningen på Astma Allergi Danmarks landsmøde 13 maj 2023:

Formanden deltog d. 13 maj på Astma Allergi Danmarks Landsmøde på vegne af MCS foreningen, kasseren og suppleanten som menig medlemmer.
Der er igen etableret kontakt til AstmaAllergi Danmark vi håber at kunne følge op på i efteråret.
Inden generalforsamlingen var der mulighed for individuel astma- og allergi rådgivning. Programmet for dagen udover generalforsamlingen var foredrag om biodiversitet og allergi samt pollen allergi i dagligdagen.

Efterfølgende mødtes alle bestyrelsesmedlemmer samt kasserer og suppleant for første gang fysisk til en lille social sammenkomst. Alt kommunikation har hidtil været elektronisk.

MCS Awareness Month

Se Formandens indslag i Blog  om MCS Awareness Month maj 2023.

Bestyrelsen efter generalforsamlingen den 15. januar 2023 i Hedehusene: 

Formand: Jane Lund Lassen
Næstformand: Birgitte Krogsdam
Kasserer: Manizha Haghju
Bestyrelsesmedlem: Peter Bruun Udtrådt 18 marts 2023, erstattet af Birgitte Rodh, udtrådt juni 2023 erstattet af Lone Madsen
Bestyrelsesmedlem: Helle Løvgreen

Suppleanter: Birgitte Rodh

Revisor: Kira Thømming

Indkaldelse til generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling 2023

Invitation til GF og ekstraordinær GF

Bestyrelsen efter generalforsamlingen den 10. april 2022 i Taastrup: 

Formand: Mi Kyung Lee Karina Reppenhagen
Næstformand: Vibeke Uldall
Kasserer: Arne Kjær udtrådt 10/9. Ny kasserer søges.
Bestyrelsesmedlem: Malou Sommer udtrådt 10/9. Erstattet af Lone Madsen.
Bestyrelsesmedlem: Manizha Haghju

Suppleanter: Mette Udby

Revisorer: Kira Thømming og Villy Sørensen

Revisorsuppleant: Lars Beck Madsen

Regnskaber og referater fra generalforsamlinger

Referat fra MCS Foreningens generalforsamling 2022_underskrevet

Årsrapport 2022

Formandens årsberetning 2021 finder du på bloggen

Regnskab 2020

Referat MCS GF 2021

Formandens årsberetning 2020 finder du på bloggen

Regnskab 2019
Referat MCS GF 2020

Ekstraordinær GF 291120_referat

Formandens årsberetning 2019 finder du på bloggen


Ny redaktør

Gitte Larsen er ny redaktør for MCSinfo pr. 11. januar 2020. Hun er ansat i en fleksjobstilling 6 timer ugentligt.

Den 12. Maj er MCS Awarenessdag.

Der bliver lagt posters op på Facebook, som du meget gerne må dele, så vi får så meget fokus som muligt. Hele Maj er MCS awareness måned.. Brug gerne vores billeder på din profil.


Debatdag

Nu har du mulighed for at se eller gense oplæggene fra debatdagen om etiske spørgsmål ved anvendelse af diagnoser, der blev afholdt på Christiansborg, 26. januar 2016. Følg linket herunder.

http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/diagnoser/debatdag/video

MCS Foreningen – Tlf : 70 20 10 37 – CVR : 30255739 – info@mcsforeningen.dk