Medlemsbladet MCSinfo

Om MCSinfo

Historik helt kort

MCSinfo har været navnet på MCS Foreningens blad siden nr. 48, marts 2006. Inden da – fra nr. 1 i 1994 til og med nr. 47 i 2005 – var det blot foreningens navn, der stod på forsiden. I foreningens første få år hed foreningen “Foreningen for Duftoverfølsomme”, sidenhen blev det til “Foreningen for Duft- og Kemikalieoverfølsomme”, som i dag er foreningens sekundære navn, mens det primære navn nu er “MCS Foreningen”.

Bladets indhold

I bladet tilstræber redaktionen at bringe nyheder fra ind- og udland om emner, der har mere eller mindre direkte relation til MCS, bl.a. inden for politik, forskning, miljø/kemi og sundhed. Bestyrelsen skriver om sine tiltag, ønsker, tanker og idéer, og medlemmerne skriver indimellem om deres oplevelser og erfaringer.

I bladet er der også en oversigt over foreningens informationsmaterialer mv. Fortegnelsen over “Steder for duftoverfølsomme” (frisører, spisesteder og hoteller osv.) finder du også i bladet. Info om gode steder for duftoverfølsomme modtages meget gerne (se nedenfor). Desuden indeholder bladet faste sider med info om foreningens lokalgrupper og bestyrelse samt forskellige muligheder for rådgivning.

Bladet “i praksis”

Fra og med 2018 udkommer MCSinfo i månederne marts og oktober i først A4-format og fra efteråret 2020 i et mindre format, sort-hvid print på 80 gram Offset og 140 gram Offset til omslaget. Der anvendes nyt papir – ikke genbrugspapir – til produktionen af bladet, som udsendes i kuvert.

Bladoplaget er i dag (2021) 370 stk., hvilket er mindre end tidligere. Det skyldes, at flere medlemmer foretrækker at modtage bladet som pdf, hvilket bl.a. sparer foreningen for udgifter og arbejde.

Skriv til MCSinfo

Redaktøren opfordrer medlemmerne til at komme med bidrag, store som små, og idéer til indhold. Læserne vil gerne læse om andre MCS’eres erfaringer og baggrunde, både positive og mindre positive. Samtidig EFTERLYSER redaktøren medhjælpere, som har lyst til at være med til at opstøve og læse relevant stof på især engelsk.

Kontakt:

Redaktør Gitte Larsen
M: 0045 20211147
E: redaktion@mcsforeningen.dk

MCS Foreningen – Tlf : 70 20 10 37 – CVR : 30255739 – info@mcsforeningen.dk