Formandsberetning 2020-2021 v/Kyung Reppenhagen

Jeg vil gerne starte med at sige, nu har jeg været formand i cirka et halvt år, og jeg vil rigtig gerne benytte lejlighe­den til at takke bestyrelsesmedlemmerne og nogle af de andre erfarne hoveder, uden for bestyrelsen, for uden dem ville jeg ikke kunne klare det her. De har alle en viden, erfaring, overblik, hukommelse og ekspertise på nogle områder, som jeg slet ikke har. De er en vigtig brik i det her puslespil, for at det hele kan gå op i en højere enhed. I er virkelig dygtige, og det gør mig glad og tryg i det fremtidige arbejde.

Al begyndelse er svær, og vi har også haft vores overtagelses- og opstartsudfordringer. Det at vi ikke kan ses fysisk og skal forstå hinanden på skrift, det kan give nogle udfordringer, men nu synes jeg, vi er landet, og jeg håber, at vi sammen kan lykkes med alle de gode ideer og initiativer, vi har. For det er jo ikke så lidt.

Vi har haft mange ting oppe at vende og kastet lidt rundt med ideer, men vi er alle enige om, at kendskabet til MCS skal udbredes i den danske befolkning … før vi går globalt! Og at vi gerne vil under­bygge vores diagnose med flere faktuelle og videnskabelige resultater.

I dag [24.4 . ., red.] faldt der en engel, som sendt fra himlen, ned i min mailboks. Jeg ringede straks og talte med professor Torben Sigsgaard, Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, som har brug for hjælp fra medlem­merne her i MCS Foreningen. Og man kan sige, vi har også brug for ham.

Vi vil forsøge at gøre os synlige igennem aktiviteter, sociale begivenheder, messebesøg, folkemøde og det at blive set og hørt på de forskellige medier, radio, internet og tv, evt. samarbejde med udland, politikere, forskere, rekla­mefolk og andre inden for pr. Vi har allerede haft nogle få begivenheder i Facebook-gruppen, og det skal vi endelig bare fortsætte med. Jeg personligt vil gerne oprette gåture og paddleboard-ture, når vejret bliver bedre. Mht. paddleboard kan det godt blive en udfordring, hvor mange jeg må have med ad gangen.

Vi har indsendt et dilemma til Sara & Monopolet. Jeg vil rigtig gerne opfordre ALLE, som har tid og lyst, til at gøre det samme. Det kan i hvert fald være med til at synliggøre de udfordringer og dilemmaer, som vi dagligt støder på, når vi udsættes for dufte og kemikalier.

Vi er blevet medlem af Frivilligcenter Silkeborg.

Vi er i kontakt med Lonely Tree Films, som er et film- og reklamebureau, hvis vi beslutter os for at lave re­klame/oplysning på forskellige medier. Hvis I kender nogle andre, som kan gøre noget lignende, men knap så dyrt, så giver I bare lyd.

Vi vil gerne søge puljer, fonde, legater, sponsorater, alt, hvad vi kan skrabe til os, som evt. kan hjælpe os med at sætte os i folks bevidsthed. Alt, som kan hjælpe os med noget forskning og dokumentation inden for området, kunne være en stor hjælp for at sætte gang i vandene.

Jeg håber, at den årstid, vi går i møde, kan sætte lidt flere aktiviteter på dagsordenen, og der vil jeg rigtig gerne opfordre jer til at fortsætte med at gøre brug af Facebook-gruppen og oprette begivenheder.

Regnskab for 2020 og referat fra generalforsamlingen den 25. april på Teams finder du under Om MCS Foreningen / Nyt fra bestyrelsen på vores hjemmeside

MCS Foreningen – Tlf : 70 20 10 37 – CVR : 30255739 – info@mcsforeningen.dk