Generalforsamling søndag 13. september 2020

TID: kl. 11 til ca. 16.00

STED: Slots Bjergby Festhus, Slots Bjergbyvej 42, 4200 Slagelse

Dagsorden i henhold til vedtægterne – se indkaldelsen i MCSinfo nr. 90 – Oktober 2019

Referat fra generalforsamlingen samt foreningens årsregnskab for 2019 og budget for 2020 blev udsendt i oktober med MCSinfo nr. 92.

Kandidater på valg i år er formand Lea Friedstrup Lind, næstformand Vibeke Nicolaisen samt bestyrelsesmedlem Mette Udby. Mette Udby modtager genvalg, mens formanden kun modtager genvalg som ordinært bestyrelsesmedlem. Herudover skal der vælges en suppleant for et år og en revisor for to år. Vi mangler også en revisorsuppleant.

Efter generalforsamling og frokost holder Christina Mellgren, formand for EHS Foreningen, et indlæg om EHS og det at have miljøsyge. Det forventes at starte omkring kl. 14.30.

Forplejning, tilmelding og evt. samkørsel: Foreningen er vært ved en dejlig frokostbuffet. Der er tænkt over krydderier og andre dufte. Forhånds-tilmelding på sms: 60 24 43 74 eller info@mcsforeningen.dk af hensyn til bestilling af forplejning. Henvendelse om evt. samkørsel til næstformand Vibeke Nicolaisen på tlf.: 22 59 30 60 eller vibeke@angelman.eu

Vel mødt til en hyggelig dag!

MCS Foreningen – Tlf : 70 20 10 37 – CVR : 30255739 – info@mcsforeningen.dk