Din patientsikkerhed – din underskrift

MCS Foreningen er sammen med 28 andre patientforeninger (med i alt 37.000 medlemmer) gået sammen om en landsdækkende underskriftindsamling på nettet, som vi håber du vil give din underskrift, da det handler om din patientsikkerhed som MCS-syg.

NB: Underskriftindsamlingen afsluttes medio marts 2017, og resultatet vil blive vedlagt en skrivelse til Sundhedsstyrelsen, Sundhedsstyrelsens formand Søren Brostrøm, Leder af arbejdsgruppen for Funktionelle Lidelser i Sundhedsstyrelsen læge Ane Bonnerup Vind, Folketingets Sundhedsudvalg, de fem regionsrådsformænd og Bestyrelsen for Kommunernes Landsforening m.fl.

https://www.skrivunder.net/din_patientsikkerhed

Baggrunden for underskriftindsamlingen

Årsagen er en udvikling i sundhedssystemet, som de 29 patientforeninger længe har set med bekymring på.

Omkring 300.000 mennesker, heraf måske også dig, risikerer at blive fejlbehandlet, fordi danske psykiatere har valgt at samle en række fysiske sygdomme under det psykiatriske forskningsbegreb “funktionel lidelse”(BDS).

Indtil videre drejer det sig om ca. 30 fysiske sygdomme som tinnitus, piskesmæld, præmenstruelt syndrom (PMS), kronisk hovedpine, bivirkninger af HPV-vaccine, stofskiftesygdomme, lændesmerter og altså også ME og MCS m.fl.

Nogle af disse mennesker får i dagens Danmark en psykiatrisk diagnose, selvom de er 100 % psykisk raske. Deres symptomer forklares med antagelser om “forandringer i hjernen”. Hypotesen savner både videnskabeligt bevis og erstatter uden videre de fysiske WHO-diagnoser, som allerede eksisterer for disse lidelser.

Med “funktionel lidelse” får du at vide af din læge, at du er syg, fordi du tror, at du er syg. At du bare skal ignorere dine symptomer eller have psykiatrisk terapi og psykofarmaka, som jo ikke hjælper på fysisk sygdom. Det kunne ligne eksperimentel behandling. F.eks. får mange arbejds- og miljøskadede mennesker pålagt et individuelt ansvar for samfundsskabte gener pga. el- og kemikalieoverfølsomhed.

Selv om “funktionel lidelse” IKKE er en diagnose, men et psykiatrisk forskningsbegreb (sammen med Bodily Distress Syndrome (BDS), øges anvendelsen af disse begreber hele tiden i vores social- og sundhedssystem. Antallet af syge, som fejlbehandles under hypotesen “funktionel lidelse”, øges da også år for år. Din sygdom kan være den næste, som ulovligt vil blive omlagt til en psykiatrisk diagnose.

Derfor er også din patientsikkerhed truet!

Forskningsbegrebet “funktionel lidelse” har været med til at ødelægge mange familier, fordi årsagen til fysisk sygdom ofte overses eller benægtes. Børn er endda blevet tvangsfjernet, hvis forældrene ikke accepterer, at psykiaterne giver deres barn dette psykiatriske forskningsbegreb “funktionel lidelse”. Man skulle ikke tro, at dette kunne lade sig gøre i Danmark.

I årevis har en lang række patientforeninger gjort Sundhedsstyrelsen opmærksom på problemet, men vi oplever at tale for døve øren. Årsagen skal findes i de besparelser, regionerne opnår via brugen af dette forskningsbegreb, idet denne hypotese i høj grad anbefaler at fravælge speciallæge udredninger. Også kommunerne opnår besparelser i det sociale system ved psykiatrisering af en lang række fysiske sygdomme.

Underskriftindsamlingen her handler ikke om at være for eller imod en psykiatrisk diagnose. Det handler om at få en KORREKT somatisk diagnose og dermed den korrekte behandling og udredning.

Med din og vores underskrifter ønsker vi:

  • AT Sundhedssystemet og det sociale system ophører med brugen af det psykiatriske forskningsbegreb “funktionelle lidelser” (og BDS) til fysisk syge.
  • AT det psykiatriske forskningsbegreb “funktionelle lidelser” (og BDS) fjernes i de journaler, hvor det er opført som forklaring på fysiske symptomer og eksisterende diagnoser.
  • AT ansvar for alle disse nævnte fysiske WHO-sygdomme flyttes ud af psykiatrisk regi.
  • AT det danske sundhedssystem kun bruger de korrekte, dvs. somatiske diagnosekoder for disse fysiske sygdomme. (Ifølge WHO er det ulovligt at give en sygdom mere end én kode).
    Se listen over alle de 29 patientforeninger på www.skrivunder.net/din_patientsikkerhed.

MCS Foreningen – Tlf : 70 20 10 37 – CVR : 30255739 – info@mcsforeningen.dk