19.6. modtog vi denne strålende nyhed fra Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed:

“Fra 1. juli i år oprettes ny diagnosekode, med det formål at kunne indberette sygehuskontakter for patienter med symptomer på duft- og kemikalieoverfølsomhed til Landspatientregisteret. Dette vil fremover gøre det muligt at lave statistiske opgørelser over sygehuskontakter på området.

Diagnosekoden får termen ”Symptomer relateret til dufte og kemiske stoffer” (DR688A1) og placeres under hovedkategorien: DR688A ”Medicinsk uforklarede symptomer” i Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS).

Diagnosen er deskriptiv og udtryk for det patienterne erfarer og er således uden henvisning til antagelser om symptomernes mulige patofysiologi *. Placeringen under hovedkategorien ”Medicinsk uforklarede symptomer” sker med henvisning til den nuværende mangel på viden om årsager til symptomernes opståen og forløb.”

* studiet af legemets tilstand og dets funktioner under sygdom [Politikens store fremmedordbog]

MCS Foreningen – Tlf : 70 20 10 37 – CVR : 30255739 – info@mcsforeningen.dk