Pressemeddelelse:

Ni millioner til forskning i duft- og kemikalieoverfølsomhed

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed har modtaget ni millioner kroner fra regeringens Kemikaliehandlingsplan II, der blev offentliggjort sent torsdag aften. Pengene sikrer driften af Videncentret til og med 2013.

”Duft- og kemikalieoverfølsomhed er meget invaliderende for de hårdest ramte, og vi ved hverken, hvad tilstanden skyldes, eller hvordan den afhjælpes. Bevillingen betyder, at vi – på det fundament vi har lagt, siden vi startede i 2006 – kan forske videre i det,” siger forskningsleder Sine Skovbjerg.

Undersøgelser fra Videncentret har vist, at omkring 17.000 danskere lider af duft- og kemikalieoverfølsomhed i så svær en grad, at de ikke kan føre et normalt liv herunder at deltage i sociale aktiviteter og gå på arbejde.

Tilstanden er karakteriseret af, at selv små mængder almindeligt forekommende dufte og kemiske stoffer udløser kraftige symptomer, som eksempelvis irritation i øjne, svimmelhed, hovedpine samt vejtræknings- og koncentrationsbesvær.

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed, som er en del af Gentofte Hospital, har eksisteret siden 2006, hvor det blev oprettet på initiativ af Miljøministeriet. Centret har siden publiceret adskillige artikler i anerkendte videnskabelige tidsskrifter samt produceret tre ph.d.-afhandlinger om emnet.

Blandt andet har forskerne set på problemets omfang, sygdomsmekanismer og psykosociale forhold. Forskningen vil fremover fortsætte inden for disse tre hovedområder.

Duft- og kemikalieoverfølsomhed kendes også under de engelske betegnelser Multiple Chemical Sensitivity (MCS) og Ideopathic Environmental Intolerance.

For yderligere information, kontakt venligst forskningsleder Sine Skovbjerg på 26 35 72 27 / sinsko01@geh.regionh.dk eller kommunikationsmedarbejder Birgitte Therkelsen på 39 97 84 57 / birthe01@geh.regionh.dk.

Læs mere på www.mcsvidencenter.dk og Miljøministeriets hjemmeside www.mim.dk

Duft- og kemikalieoverfølsomhed er ikke allergi

Symptomerne på duft- og kemikalieoverfølsomhed optræder ofte samtidigt med allergisygdomme som astma og eksemsygdom, men undersøgelser har ikke kunne påvise, at symptomerne udløses af samme mekanisme, som udløser allergiske sygdomme i hud og slimhinder. Sygdommen kan derfor ikke betegnes som allergi.

MCS Foreningen – Tlf : 70 20 10 37 – CVR : 30255739 – info@mcsforeningen.dk