ANSVARSFRASKRIVELSE

Oplysningerne på dette websted er kun til generel informationsformål. Oplysningerne leveres af MCS Foreningen, og selvom vi bestræber os på at holde informationerne ajour og korrekte, fremsætter vi ingen erklæringer eller garantier af nogen art, udtrykkeligt eller underforstået, med hensyn til fuldstændighed, nøjagtighed, pålidelighed, egnethed eller tilgængelighed med hensyn til websted eller information, produkter, tjenester eller relateret grafik på webstedet til ethvert formål. Enhver afhængighed, du lægger på sådanne oplysninger, er derfor strengt på din egen risiko.