Om MCS Foreningen

MCS Foreningen er Danmarks patientforening for duft- og kemikalieoverfølsomme (MCS’ere).
Foreningen blev stiftet 1. februar 1994 og drives af frivillige.

Foreningens primære navn er MCS Foreningen, og foreningens sekundære navn er Foreningen for Duft- og Kemikalieoverfølsomme

MCS Foreningen arbejder for …

  • at udbrede viden om og kendskab til MCS/duft- og kemikalieoverfølsomhed gennem påvirkning af politikere og myndigheder at forbedre forholdene for duft- og kemikalieoverfølsomme

Fokus i MCS Foreningens arbejde er at …

  • støtte medlemmerne i deres hverdag.
  • give råd og vejledning til duft- og kemikalieoverfølsomme og deres pårørende
  • formidle viden om MCS
  • følge med i MCS-forskning – nationalt som internationalt

MCS Foreningen …

  • taler medlemmernes sag over for politikere og myndigheder
  • tilbyder medlemmerne og deres pårørende en generel telefonrådgivning – kaldet “MCS-linjen” – og en socialfaglig rådgivning
  • har en “social-telefon”, hvor medlemmer med ekstra overskud tilbyder en snak om stort og småt
  • har en række lokalgrupper, hvor medlemmerne mødes til forskellige sociale arrangementer. Den enkelte lokalgruppe bestemmer selv sine aktiviteter – det kan være foredrag, udflugter, kaffekomsammen m.m.

Opbygning

MCS Foreningen har en demokratisk struktur. Generalforsamlingen, der afholdes hvert år, er foreningens højeste myndighed og vælger foreningens bestyrelse. Der er direkte valg. Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Valgene bliver afgjort ved simpelt stemmeflertal.

Alle rettidigt indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen sendes til medlemmerne, der kan stemme pr. brev.

Formandsberetningen, regnskabet og næste års budget indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Medlemmerne får efter generalforsamlingen tilsendt beretning, regnskab og referat.

MCS Foreningen – Tlf : 70 20 10 37 – CVR : 30255739 – info@mcsforeningen.dk