Sidste nyt

MCS venligt byggeri i Århus

Læs mere HER


MCS Awareness måned og dag!

Maj og specifikt d. 12 Maj står i MCSéns tegn. I hele Europa arbejder foreninger for udbredelse af viden inden for duft og kemikalieoverfølsomhed.

Vil du være med til at dele, så vi kan få så meget fokus som muligt, så

Gå til: MCS Foreningens facebookside og DEL!


Februar 2017

Din patientsikkerhed – din underskrift

MCS Foreningen er sammen med 28 andre patientforeninger (med i alt 37.000 medlemmer) gået sammen om en landsdækkende underskriftindsamling på nettet, som vi håber du vil give din underskrift, da det handler om din patientsikkerhed som MCS-syg.

NB: Underskriftindsamlingen afsluttes medio marts 2017, og resultatet vil blive vedlagt en skrivelse til Sundhedsstyrelsen, Sundhedsstyrelsens formand Søren Brostrøm, Leder af arbejdsgruppen for Funktionelle Lidelser i Sundhedsstyrelsen læge Ane Bonnerup Vind, Folketingets Sundhedsudvalg, de fem regionsrådsformænd og Bestyrelsen for Kommunernes Landsforening m.fl.

https://www.skrivunder.net/din_patientsikkerhed

Baggrunden for underskriftindsamlingen

Årsagen er en udvikling i sundhedssystemet, som de 29 patientforeninger længe har set med bekymring på.

Omkring 300.000 mennesker, heraf måske også dig, risikerer at blive fejlbehandlet, fordi danske psykiatere har valgt at samle en række fysiske sygdomme under det psykiatriske forskningsbegreb “funktionel lidelse”(BDS).

Indtil videre drejer det sig om ca. 30 fysiske sygdomme som tinnitus, piskesmæld, præmenstruelt syndrom (PMS), kronisk hovedpine, bivirkninger af HPV-vaccine, stofskiftesygdomme, lændesmerter og altså også ME og MCS m.fl.

Nogle af disse mennesker får i dagens Danmark en psykiatrisk diagnose, selvom de er 100 % psykisk raske. Deres symptomer forklares med antagelser om “forandringer i hjernen”. Hypotesen savner både videnskabeligt bevis og erstatter uden videre de fysiske WHO-diagnoser, som allerede eksisterer for disse lidelser.

Med “funktionel lidelse” får du at vide af din læge, at du er syg, fordi du tror, at du er syg. At du bare skal ignorere dine symptomer eller have psykiatrisk terapi og psykofarmaka, som jo ikke hjælper på fysisk sygdom. Det kunne ligne eksperimentel behandling. F.eks. får mange arbejds- og miljøskadede mennesker pålagt et individuelt ansvar for samfundsskabte gener pga. el- og kemikalieoverfølsomhed.

Selv om “funktionel lidelse” IKKE er en diagnose, men et psykiatrisk forskningsbegreb (sammen med Bodily Distress Syndrome (BDS), øges anvendelsen af disse begreber hele tiden i vores social- og sundhedssystem. Antallet af syge, som fejlbehandles under hypotesen “funktionel lidelse”, øges da også år for år. Din sygdom kan være den næste, som ulovligt vil blive omlagt til en psykiatrisk diagnose.

Derfor er også din patientsikkerhed truet!

Forskningsbegrebet “funktionel lidelse” har været med til at ødelægge mange familier, fordi årsagen til fysisk sygdom ofte overses eller benægtes. Børn er endda blevet tvangsfjernet, hvis forældrene ikke accepterer, at psykiaterne giver deres barn dette psykiatriske forskningsbegreb “funktionel lidelse”. Man skulle ikke tro, at dette kunne lade sig gøre i Danmark.

I årevis har en lang række patientforeninger gjort Sundhedsstyrelsen opmærksom på problemet, men vi oplever at tale for døve øren. Årsagen skal findes i de besparelser, regionerne opnår via brugen af dette forskningsbegreb, idet denne hypotese i høj grad anbefaler at fravælge speciallæge udredninger. Også kommunerne opnår besparelser i det sociale system ved psykiatrisering af en lang række fysiske sygdomme.

Underskriftindsamlingen her handler ikke om at være for eller imod en psykiatrisk diagnose. Det handler om at få en KORREKT somatisk diagnose og dermed den korrekte behandling og udredning.

Med din og vores underskrifter ønsker vi:

  • AT Sundhedssystemet og det sociale system ophører med brugen af det psykiatriske forskningsbegreb “funktionelle lidelser” (og BDS) til fysisk syge.
  • AT det psykiatriske forskningsbegreb “funktionelle lidelser” (og BDS) fjernes i de journaler, hvor det er opført som forklaring på fysiske symptomer og eksisterende diagnoser.
  • AT ansvar for alle disse nævnte fysiske WHO-sygdomme flyttes ud af psykiatrisk regi.
  • AT det danske sundhedssystem kun bruger de korrekte, dvs. somatiske diagnosekoder for disse fysiske sygdomme. (Ifølge WHO er det ulovligt at give en sygdom mere end én kode).
    Se listen over alle de 29 patientforeninger på www.skrivunder.net/din_patientsikkerhed.

17.4.2016

“Mange sygdomme har deres udspring i en utæt tarm. For eksempel Crohns sygdom, colitis ulcerosa, infektiøs tarmbetændelse, Bechterews sygdom, akne, eksem, psoriasis, nældefeber, HIV, cystisk fibrose, dårlig funktion af bugspytkirtlen, dårlig leverfunktion, irritabel tyktarm, fødevareintolerans, kronisk træthedssyndrom og dårlig immunfunktion, fibromyalgi, kroniske ledsygdomme, cøliaki, autisme, DAMP, hyperaktivitet hos børn, læseproblemer, Tourette syndrom, epilepsi, migræne, MCS (overfølsomhed for mange kemiske stoffer).”

Læs mere på stofskiftesupport.


21.6.2012

Ny MCS-diagnosekode

19.6. modtog vi denne strålende nyhed fra Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed:

“Fra 1. juli i år oprettes ny diagnosekode, med det formål at kunne indberette sygehuskontakter for patienter med symptomer på duft- og kemikalieoverfølsomhed til Landspatientregisteret. Dette vil fremover gøre det muligt at lave statistiske opgørelser over sygehuskontakter på området.

Diagnosekoden får termen ”Symptomer relateret til dufte og kemiske stoffer” (DR688A1) og placeres under hovedkategorien: DR688A ”Medicinsk uforklarede symptomer” i Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS).

Diagnosen er deskriptiv og udtryk for det patienterne erfarer og er således uden henvisning til antagelser om symptomernes mulige patofysiologi *. Placeringen under hovedkategorien ”Medicinsk uforklarede symptomer” sker med henvisning til den nuværende mangel på viden om årsager til symptomernes opståen og forløb.”

Læs mere på Videncentrets hjemmeside, http://www.mcsvidencenter.dk/.

* studiet af legemets tilstand og dets funktioner under sygdom [Politikens store fremmedordbog]


6.4.2012

International MCS-måned i maj

Maj måned er “International MCS Awareness Month”, eller international MCS-måned – en oplagt mulighed for at udbrede kendskabet til MCS.

Til det formål udarbejdede vi i 2011 et flyveblad i A5-størrelse. Se det her. MCS Foreningens medlemmer vil dele flyvebladet ud rundt om i landet på gader og stræder, ved indkøbscentre, togstationer osv.

Vil du hjælpe os med det, så ring på 70201037, eller skriv til os her. Skriv gerne “MCS-måned” i emnefeltet.

OBS: Normalt skal man have tilladelse fra kommunen til den slags aktiviteter på offentlig vej, hvis det har den mindste karakter af fast standplads, dvs. hvis man har tænkt sig at bruge et bord eller sætte plakater op. Har man blot flyvebladene i en taske eller i hånden, behøver man ikke tilladelse. På privat område, herunder stationer, indkøbscentre mv., skal man i princippet altid have tilladelse fra ejeren.

Flyvebladet kan også bruges i andre sammenhænge 🙂


6.4.2012

MCS på skoleskemaet?

Det er vigtigt at få fat i børn og unge så tidligt som muligt, inden de bliver storforbrugere af dufte. Derfor opfordrer MCS Foreningen forældre til at tage en snak med lærere og skolebestyrelser om muligheden for at indplacere et emne som duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS) i undervisningen/samfundsfaget/emneugen.

Vi har materialer, som kan bruges i undervisningen, og kan evt. stille gæstelærere gratis til rådighed efter nærmere aftale. Henvis også gerne til vores hjemmeside www.mcsforeningen.dk. Ring på 70201037 eller skriv til os her.


22.9.2011

“Miljøhemming – en skjult funksjonshemming” – ny norsk bog

22. september 2011: Den kendte og anerkendte norske allergolog m.m., dr.med. professor emeritus Kjell Aas, har nu udsendt den med spænding ventede bog med titlen “Miljøhemming – en skjult funksjonshemming”. Den trykte version udkommer om ganske kort tid. Kjell Aas’ CV kan læses her: http://www.inneklima.com/index.asp?context=&document=528.

Bogen handler om “miljøhæmning”, som kan skyldes nogle typer og grader af allergi, hyperreaktivitet bl.a. med astma eller særlig irritable øjenslimhinder, sensorisk hypersensitivitet samt afgrænset eller bredspektret (multipel) kemisk miljøintolerans/MCS. El-intolerans omtales kort. Det er, så vidt vides, den første bog i Skandinavien, der sammenfatter disse problematikker.

Bogen findes allerede nu i en netversion (pdf), som frit kan ses og downloades her http://www.inneklima.com/pdf/miljohemming_2011.pdf.

Vi har endnu ikke nærlæst alle bogens 197 sider, men efter det, vi har skimmet, indeholder den mange både interessante og relevante informationer. Efter offentliggørelsen af netversionen har vi haft en god dialog med Kjell Aas i anledning af forskellige mangler, vi har påpeget (f.eks. er MCS Foreningen ikke nævnt). Hertil bemærker Kjell Aas, at bogen ikke kan fungere som et katalog over alle relevante netsider, ligesom den selvfølgelig – som alle andre publikationer – skal læses med et kritisk blik. – Vi vil forsøge at bringe en egentlig anmeldelse af bogen i næste nummer af MCSinfo.


17.9.2011

Alting gør dem syge

Fotografen Thilde Jensen, som blev alvorligt syg af MCS i 2003 og derfor måtte opgive sit job og flygte fra sin bopæl i Brooklyn, har den 17.9. på The New York Times’ hjemmeside offentliggjort 22 fotos, hun har taget af MCS’ere i forskellige dagligdags situationer fra 2004-2010. Se dem her.

Thilde Jensen skriver, at hendes fotos er en personlig beretning om livet på kanten af den moderne civilisation som en af de menneskelige “kanariefugle”, de første ofre for en allestedsnærværende kultur, der næres af syntetiske kemikalier.

Hun skriver i sit efterskrift til billederne, at hun igen er i stand til at fungere i den “virkelige verden” uden respirator, efter at hun for nylig har gennemgået et neuralt genoptræningsprogram, der er baseret på fremskridt inden for genoptræning efter hjerneblødninger. Hun har ofte ønsket og bedt til, at hun en dag ville blive i stand til at fortælle denne historie med en insiders viden, men uden sygdommens begrænsninger. Nu er hun nået til det punkt.


September 2011

Slip frivilligheden løs – national frivilligdag 30. september

Guldborgsund Frivilligcenter i Nykøbing Falster fejrer den nationale frivilligdag 30. september med en masse aktiviteter dagen igennem. Vores medlem Elizabeth Rønskov repræsenterer MCS Foreningen på Torvepladsen. Hun er aktiv i frivilligcentret også i anden sammenhæng, så man er velkommen til også at komme forbi tirsdage i lige uger mellem kl. 14 og 16.

Deltager du, din familie eller en ven i frivilligdagen, hvor du bor? Og har I lyst til at slå et slag for at udbrede kendskabet til MCS? Så ring eller skriv til os, så sender vi meget gerne vores informationsmaterialer.


Marts 2017

Frivilligdagen hedder nu Frivillig Fredag. Den falder altid på den sidste fredag i september. Se mere her: http://www.frivilligraadet.dk/frivillig-fredag.


Juli 2011

Parfumefri i Københavns Lufthavn

En rigtig god nyhed for rejsende MCS’ere:

Hvis du har astma, duft- eller kemikalieoverfølsomhed, også kaldet MCS, eller bare følsomme luftveje, kan en tur i lufthavnstransitten give store problemer. Det gør de noget ved i Københavns Lufthavn, skriver Astma-Allergi Danmark.

For folk med sarte luftveje, kan starten på en ferie blive et rent helvede. I Københavns Lufthavn går man nemlig direkte ind i parfumeafdelingen, når man har passeret sikkerhedskontrollen.

De massive duftbombardementer, som den store parfumeafdeling udsender, kan gøre nogle mennesker syge lige inden de skal op i en flyver – ganske uheldigt. Reaktionerne hos folk med duft- og kemikalieoverfølsomhed kan variere. De kan f.eks. være hovedpine, svimmelhed og nogle mennesker oplever at få luftvejsproblemer.

Den parfumefri rute

Det har de nu gjort noget ved i Københavns Lufthavn, hvor der netop er åbnet parfumefri indgang for folk der ikke tåler duftene, skriver patientforeningen Astma-Allergi Danmark i dag.

Hvis du gerne vil gå af den alternative parfumefri rute, skal du sige det til personalet i Sikkerhedskontrollen, og de vil så vise dig den alternative vej ind i transitten. Den er nemlig ifølge Astma-Allergi Danmark ikke lige sådan at finde på egen hånd.

Det er dog ikke helt sikkert at dit besøg i Kastrup Lufthavn bliver helt parfumefrit alligevel, for hvis du skal ned i den modsatte ende af, hvor befinder dig, kommer du til at passere parfumeafdelingen alligevel, påpeger Astma-Allergi Danmark.

Kilde: DR, dr.dk/sundhed, 12. juli 2011, Mille Fridal Illemann


Maj 2011

Pressemeddelelser i anledning af MCS-dagen den 12. maj

MCS Foreningen har udsendt pressemeddelelser til hhv. ugeaviser over hele landet (6. maj) samt dagspresse, nyhedsbureauer og tv-stationer (9. maj). Læs pressemeddelelserne her.

I pressemeddelelserne skriver vi bl.a.:

“Internationalt bliver MCS-dagen også markeret. Ved et møde med Maria Neira, WHO’s direktør for offentlig sundhed og miljø, bliver underskrifter fra flere end 200 sundhedseksperter og 240 foreninger i 26 lande over hele verden afleveret på WHO’s hovedkontor i Genève den 13. maj i kampen for at få anerkendt duft- og kemikalieoverfølsomhed i WHO’s internationale sygdomsklassifikation.

I mødet deltager Francisca Guitérrez Clavero, der er initiativtager til underskriftindsamlingen og formand for den spanske patientorganisation ASQUIFYDE, og Francesca Romana Orlando, næstformand for den tilsvarende italienske organisation AMICA. Desuden deltager to spanske læger, hvoraf den ene er med i en arbejdsgruppe om MCS under det spanske sundhedsministerium, og den italienske biokemiker, seniorforsker og ph.d. Chiara De Luca, som er kendt internationalt for et meget interessant og lovende studie, der planlægges efterprøvet af vores hjemlige Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed. Herudover deltager to advokater, der er specialister i hhv. arbejdsret og miljøsygdomme samt miljøret.

Efter mødet vil der kl. 11.30 blive afholdt en pressekonference ved hovedindgangen til WHO’s hovedkontor.”

Anmodning til Europa-Parlamentet

“Den spanske komité for anerkendelse af MCS” samt andre patientforeninger i Spanien og Europa fremlægger den 12. maj en anmodning for Europa-Parlamentet om anerkendelse af MCS og el-overfølsomhed. Fremlæggelsen sker i form af en skriftlig erklæring fra to parlamentsmedlemmer. Komitéen har i denne anledning udsendt en pressemeddelelse, på engelsk og fransk, som kan læses her.


April 2011

International MCS-dag og -måned – nyt flyveblad

I anledning af den internationale MCS-dag 12. maj har vi udarbejdet et flyveblad i A5-størrelse. Se det her.

Efter ønske fra flere af vores norske medlemmer har vi også fået det lavet på norsk. Det kan ses her.

Med dette flyveblad opfordrer vi i super-kort form til, at man undlader eller begrænser brugen af parfume og parfumerede produkter.

Den overordnede hensigt er, at medlemmerne – og gerne også deres familie og venner – på MCS-dagen den 12. maj og/eller på andre dage i maj går ud på gader og stræder, på stationer, i indkøbscentre osv. og deler flyvebladet ud til interesserede. Normalt skal man have tilladelse fra kommunen til den slags aktiviteter på offentlig vej, hvis det har den mindste karakter af fast standplads, dvs. hvis man har tænkt sig at bruge et bord eller sætte plakater op. Har man blot flyvebladene i en taske eller i hånden, behøver man ikke tilladelse. På privat område, herunder stationer, indkøbscentre mv., skal man i princippet altid have tilladelse fra ejeren.

Vi håber på stor opbakning om denne vigtige markering. Sig til snarest muligt, hvor mange flyveblade I regner med at skulle bruge – skriv til info@mcsforeningen.dk, eller ring på 70201037, så sender vi dem hurtigst muligt. Skriv gerne “MCS-dag” i emnefeltet.

NB: Flyvebladet kan også bruges i andre sammenhænge!


April 2011

Anerkendelse af MCS og EHS

Den spanske organisation ASQUIFYDE, der er en landsdækkende organisation i Spanien for mennesker, som lider af MCS, kronisk træthedssyndrom og fibromyalgi, samt for miljøsundhed, har iværksat en underskriftindsamling på en henvendelse først og fremmest til WHO og EU-parlamentet, men også til politikere, institutioner og andre sundheds- og miljøansvarlige personer i Spanien og globalt om anerkendelse af sygdommene MCS (Multiple Chemical Sensitivity) og EHS (Electro/Electromagnetic Hypersensitivity).

Anerkendelsen skal ske i form af, at MCS og EHS bliver optaget i ICD, WHO’s internationale sygdomsklassifikation, samt i afledte klassifikationer og inkluderet i listen over erhvervsbetingede sygdomme.

Hensigten er, at flest mulige foreninger, organisationer og nøglepersoner inden for områderne sundhed og miljø underskriver henvendelserne. MCS Foreningen har underskrevet henvendelsen og samtidig rundsendt opfordringen til en lang række interessenter, herunder andre patientforeninger, miljø- og sundhedsorganisationer, læger samt sundheds- og miljøordførerne i Folketinget.

For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at ASQUIFYDE ikke ønsker henvendelser fra privatpersoner.

ASQUIFYDE står for indsamlingen af underskrifterne, som vil blive afleveret til WHO’s hovedkontor i Genève den 12. maj, på den internationale MCS-dag.

MCS Foreningen har desuden været behjælpelig med, at det i den engelske ordlyd i brevet til WHO m.fl. er blevet tydeliggjort, at MCS og EHS er to forskellige sygdomme.


Marts 2017

Organisationen ASQUIFYDE ophørte på et tidspunkt af grunde, der ikke blev oplyst, men formentlig fordi personen – ildsjælen – bag den ikke kunne overkomme det; hun var selv kraftigt belastet af MCS. ASQUIFYDE er i dag opført under en paraply-organisation, men der er tilsyneladende ingen aktiviteter og web-adressen viser til et helt andet foretagende: https://www.somospacientes.com/asquifyde


Forår 2011

Norsk samarbejdsprojekt om MCS/kemisk miljøintolerans

NAAF (Astma- og Allergiforbundet i Norge) og NFBIB (Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn) arbejder sammen på et projekt om MCS/kemisk miljøintolerans. Helsedirektoratet i Norge har finansieret projektet, og indtil videre er der skrevet en bog og lavet et udkast til en brochure om “miljøhemming pga av kjemisk miljøintoleranse/MCS”.

Læs mere her http://www.inneklima.com/index.asp?document=657 om dette meget positive samarbejde.

Brochuren såvel som bogen, “Miljøhemming – en skjult funksjonshemming”, der er skrevet af Kjell Aas, pensioneret professor i “barnemedicin og barne- og ungdomsallergologi” med en omfattende videnskabelig produktion bag sig, vil blive frit tilgængelige på nettet.

Uddrag fra hjemmesiden:

“Ikke pasient, men risikant

Miljøhemming er situasjonsbetinget. I miljøer som ikke inneholder noe av det som ikke tåles, er den berørte frisk. Derfor brukes betegnelsen risikant.”

“Sammenblanding av årsaksforhold og sykdomskonsekvenser.

Mangelen på objektive tegn og laboratoriefunn har ført til at mange har oppfattet og fortsatt oppfatter tilstanden som utelukkende en psykiatrisk lidelse. Dette er støttet av mange psykologisk orienterte etterundersøkelser der det er funnet avvikende psykologiske trekk. Flertallet av disse publikasjoner er imidlertid preget av bias (partiskhet, favorisering eller forutinntatthet) og andre metodefeil. Slike etterundersøkelser tilfredsstiller ikke vitenskapelige krav til forskning om årsaksforhold.
Psykologiske forhold som er funnet i etterundersøkelser, kan like gjerne og svært sannsynlig være følger av risikantenes særdeles vanskelige livssituasjon. Slik mange normale aktiviteter er hindret ved kjemisk miljøintoleranse/MCS, må en nesten forvente korte eller lange perioder med depresjon. Dette er imidlertid typisk situasjonsbetinget depresjon. Situasjonsbetinget depresjon kan ikke sammenliknes med depresjon som psykiatrisk lidelse.
Det må forventes at det også kommer sekundære trekk som sykdomsopptatthet, utrygghet og angst for å oppsøke forsamlinger m.v. Slike følelsesmessige reaksjoner må betraktes som normale i den gitte situasjonen. Engstelse for ukjente miljøer og situasjoner er faktisk rasjonell i en slik situasjon.”

“Nyere biokjemisk forskning støtter og forklarer risikantenes erfaringer.“


Februar 2011

Guvernør i Washington erklærer maj 2011 for MCS Awareness Month

Washingtons guvernør Christine O. Gregoire har underskrevet en bekendtgørelse, hvori maj 2011 erklæres for MCS Awareness Month i staten Washington. Der står i bekendtgørelsen, at mennesker i alle aldre i Washington har udviklet en tilstand, der kaldes Multiple Chemical Sensitivity (MCS), som følge af enten en enkelt massiv udsættelse eller gentagne udsættelser i lav dosis for giftige kemikalier og andre irritanter i miljøet.

Læs mere her: http://www.americanchronicle.com/articles/view/217707

Læs MCS Foreningens oversættelse af erklæringen her.

I Colorado er maj erklæret for både MCS og EMS (el-overfølsomhed) Awareness Month, se her: http://www.mcs-america.org/index_files/proclamations.htm


5.11.2011

Information til Sundhedsudvalget 5. november 2010

MCS Foreningen har sendt en henvendelse til Sundhedsudvalget i Folketinget om “Duftfrit Folketing – og andre offentlige kontorer”. Læs den her.


Oktober 2009

Ni millioner til Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed

Gentofte, fredag den 30. oktober 2009

Pressemeddelelse:

Ni millioner til forskning i duft- og kemikalieoverfølsomhed

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed har modtaget ni millioner kroner fra regeringens Kemikaliehandlingsplan II, der blev offentliggjort sent torsdag aften. Pengene sikrer driften af Videncentret til og med 2013.

”Duft- og kemikalieoverfølsomhed er meget invaliderende for de hårdest ramte, og vi ved hverken, hvad tilstanden skyldes, eller hvordan den afhjælpes. Bevillingen betyder, at vi – på det fundament vi har lagt, siden vi startede i 2006 – kan forske videre i det,” siger forskningsleder Sine Skovbjerg.

Undersøgelser fra Videncentret har vist, at omkring 17.000 danskere lider af duft- og kemikalieoverfølsomhed i så svær en grad, at de ikke kan føre et normalt liv herunder at deltage i sociale aktiviteter og gå på arbejde.

Tilstanden er karakteriseret af, at selv små mængder almindeligt forekommende dufte og kemiske stoffer udløser kraftige symptomer, som eksempelvis irritation i øjne, svimmelhed, hovedpine samt vejtræknings- og koncentrationsbesvær.

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed, som er en del af Gentofte Hospital, har eksisteret siden 2006, hvor det blev oprettet på initiativ af Miljøministeriet. Centret har siden publiceret adskillige artikler i anerkendte videnskabelige tidsskrifter samt produceret tre ph.d.-afhandlinger om emnet.

Blandt andet har forskerne set på problemets omfang, sygdomsmekanismer og psykosociale forhold. Forskningen vil fremover fortsætte inden for disse tre hovedområder.

Duft- og kemikalieoverfølsomhed kendes også under de engelske betegnelser Multiple Chemical Sensitivity (MCS) og Ideopathic Environmental Intolerance.

For yderligere information, kontakt venligst forskningsleder Sine Skovbjerg på 26 35 72 27 / sinsko01@geh.regionh.dk eller kommunikationsmedarbejder Birgitte Therkelsen på 39 97 84 57 / birthe01@geh.regionh.dk.

Læs mere på www.mcsvidencenter.dk og Miljøministeriets hjemmeside www.mim.dk

Duft- og kemikalieoverfølsomhed er ikke allergi

Symptomerne på duft- og kemikalieoverfølsomhed optræder ofte samtidigt med allergisygdomme som astma og eksemsygdom, men undersøgelser har ikke kunne påvise, at symptomerne udløses af samme mekanisme, som udløser allergiske sygdomme i hud og slimhinder. Sygdommen kan derfor ikke betegnes som allergi.


Ambassadør for MCS?

Hjælp MCS Foreningen og dermed dig selv. Fortæl dine venner og bekendte om foreningen – og link automatisk til foreningens hjemmeside, når du sender mails.

MCS Foreningen har ikke penge til at reklamere, så derfor må vi satse på mund-til-øre-metoden. Derfor håber vi, at du vil hjælpe foreningen ved at fortælle om den, og hvad vi kæmper for, alle steder.


Elektronisk signatur?

Overvej også, om du vil have en elektronisk signatur med link til MCS Foreningen, så modtagerne nemt og hurtigt selv kan få mere info om MCS.

En elektronisk signatur er en slags ’underskrift’ eller ’afsender’, som automatisk kommer i bunden af de mails, du sender. Her kan du ud over dit eget navn og din adresse også lave links til forskellige websider – fx din hobby, din sportsklub, din arbejdsplads eller din MCS Forening.

Eksempel på signatur:

Du kan både bruge farver, forskellige skriftstørrelser og -typer.

Sådan gør du – i Outlook

• Åbn Outlook-programmet.
• Vælg ’funktioner’.
• Vælg ’indstillinger’.
• Vælg ’postformat’.
• Vælg ’signaturer’.

Her kan du så skrive nøjagtig den tekst, du ønsker – og du kan lave ’aktive’ links, så fx linjen MCS Foreningen linker direkte hen til www.mcsforeningen.dk. Det sidste gør du ved at højreklikke og indtaste web-adressen.

Bruger du Outlook Express, gør du teksten ‘MCS Foreningen’ til et aktivt link ved at gå op under ’Indsæt’, vælge ’Hyperlink’ og indtaste web-adressen.

MCS Foreningen – Tlf : 70 20 10 37 – CVR : 30255739 – info@mcsforeningen.dk