Få indflydelse på MCSinfo

Giv os din mening om medlemsbladet, og vær med til at præge bladets form og indhold

Af redaktør Susanne Hemdorff

Det værste, man som bladudgiver kan gøre, er at tro, at ‘vi ved nok, hvad læserne vil læse om’. I tidens løb har vi ganske vist kun fået meget få klager over indholdet i MCSinfo, men det behøver jo ikke at betyde, at der ikke er noget, vi kan gøre bedre. Derfor vil vi gerne vide, hvad du har lyst til at læse om – og hvad der ikke interesserer dig så meget.

Vi håber, at du vil udfylde skemaet så omhyggeligt som muligt og indsende det senest 1. september 2017.

For at sikre, at det kun er medlemmer, der besvarer skemaet, beder vi om, at du anfører dit navn og medlemsnummer (se bag på bladet).