STØT FORENINGEN

Din støtte gør en forskel.
MCS Foreningen er afhængig af den økonomiske støtte, den modtager, ud over medlemskontingenterne, i form af arv, gaver og bidrag. Alle bidrag – store som små – tæller og gør en forskel.

Når du støtter MCS Foreningen, bidrager du til foreningens arbejde med at:

  • Informere om MCS:
    MCS Foreningen udgiver medlemsbladet MCSinfo, der holder medlemmerne ajour med nyheder samt dansk og international forskning. MCSinfo er også bladet, hvor medlemmerne deler deres erfaringer med at leve med MCS. MCS Foreningen gennemfører løbende oplysningskampagner via pressemeddelelser, deltagelse i sundhedsmesser, afholdelse af foredrag, politisk lobbyvirksomhed m.m.
  • Støtte og yde hjælp til MCS’ere:
    MCS Foreningen tilbyder alle medlemmer rådgivning, vejledning og oplysning, der sætter den enkelte i stand til at tage hånd om sin sygdom og leve så godt som muligt med den – hele livet.
  • følge udviklingen inden for MCS-området:
    MCS Foreningen følger i videst muligt omfang med i den MCS-forskning, der foregår rundt om i verden. Indtil udgangen af 2013 varetog Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed MCS-forskningen i Danmark. Som følge af en politisk beslutning måtte centret desværre lukke, og der foregår ikke i dag (2017) MCS-forskning i Danmark.