Den spanske organisation ASQUIFYDE, der er en landsdækkende organisation i Spanien for mennesker, som lider af MCS, kronisk træthedssyndrom og fibromyalgi, samt for miljøsundhed, har iværksat en underskriftindsamling på en henvendelse først og fremmest til WHO og EU-parlamentet, men også til politikere, institutioner og andre sundheds- og miljøansvarlige personer i Spanien og globalt om anerkendelse af sygdommene MCS (Multiple Chemical Sensitivity) og EHS (Electro/Electromagnetic Hypersensitivity).

Anerkendelsen skal ske i form af, at MCS og EHS bliver optaget i ICD, WHO’s internationale sygdomsklassifikation, samt i afledte klassifikationer og inkluderet i listen over erhvervsbetingede sygdomme.

Hensigten er, at flest mulige foreninger, organisationer og nøglepersoner inden for områderne sundhed og miljø underskriver henvendelserne. MCS Foreningen har underskrevet henvendelsen og samtidig rundsendt opfordringen til en lang række interessenter, herunder andre patientforeninger, miljø- og sundhedsorganisationer, læger samt sundheds- og miljøordførerne i Folketinget.

For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at ASQUIFYDE ikke ønsker henvendelser fra privatpersoner.

ASQUIFYDE står for indsamlingen af underskrifterne, som vil blive afleveret til WHO’s hovedkontor i Genève den 12. maj, på den internationale MCS-dag.

MCS Foreningen har desuden været behjælpelig med, at det i den engelske ordlyd i brevet til WHO m.fl. er blevet tydeliggjort, at MCS og EHS er to forskellige sygdomme.

MCS Foreningen – Tlf : 70 20 10 37 – CVR : 30255739 – info@mcsforeningen.dk