OM MCSINFO

Historik helt kort

MCSinfo har været navnet på MCS Foreningens blad siden nr. 48, marts 2006. Inden da, fra nr. 1 i 1994 til og med nr. 47 i 2005, var det blot foreningens navn, som stod på forsiden. I foreningens første få år hed foreningen “Foreningen for Duftoverfølsomme”, sidenhen blev det til “Foreningen for Duft- og Kemikalieoverfølsomme”, som i dag er foreningens sekundære navn, mens det primære navn nu er “MCS Foreningen”.

Bladets indhold

I bladet tilstræber redaktionen at bringe nyheder fra ind- og udland om emner, der har mere eller mindre direkte relation til MCS, bl.a. inden for politik, forskning og miljø/kemi. Bestyrelsen skriver om sine tiltag, ønsker, tanker og idéer, og i omtrent hvert nummer bringer vi en artikel om “Sæsonens Buket”, hvor en person eller virksomhed har fået overrakt MCS Foreningens buket som påskønnelse af, at personen eller virksomheden har taget særlige hensyn til MCS’ere.

Medlemmerne skriver indimellem om deres oplevelser og erfaringer, der er en oversigt over foreningens informationsmaterialer mv. og en fortegnelse over “Steder for duftoverfølsomme” (frisører, spisesteder og hoteller osv.) – info om andre gode steder for duftoverfølsomme modtages meget gerne (se nedenfor). Desuden indeholder bladet faste sider med info om foreningens lokalgrupper og bestyrelse samt forskellige muligheder for rådgivning.

Bladet “i praksis”

MCSinfo er siden 2009 udkommet tre gange årligt i månederne marts, juni og november og er i dag normalt på 48 sider i A5-format, sort-hvid print på 90 gram Color Copy og 160 gram Color Copy til omslaget. Der anvendes nyt papir, ikke genbrugspapir, til produktionen af bladet, som udsendes uden kuvert, idet det sparer både tid og penge.

Bladoplaget er i dag (2017) 450 stk., hvilket er mindre end tidligere. Det skyldes, at flere medlemmer efterhånden foretrækker at modtage bladet som pdf, hvilket bl.a. sparer foreningen for udgifter og arbejde.

Redaktøren opfordrer

medlemmerne til at komme med bidrag, store som små, og idéer til indhold. Læserne vil gerne læse om andre MCS’eres erfaringer og baggrunde, både positive og mindre positive. Samtidig EFTERLYSER redaktøren medhjælpere, som har lyst til at være med til at opstøve og læse relevant stof på især engelsk.

Skriv til redaktion@mcsforeningen.dk
eller til formand Anja Tock Sørensen, Svestrupvej 11, 3650 Ølstykke, formand@mcsforeningen.dk.